ul. Leśna 2a,
32-080 Zabierzów

 

Dzieci przedszkolne charakteryzuje naturalna ciekawość tego co je otacza. Najlepszym sposobem zaspokojenia naturalnej ciekawości dziecka są zabawy badawcze i eksperymenty o charakterze badawczym. Zabawy te stanowią podstawę wielokierunkowego rozwoju dziecka. Rozwijając umiejętność krytycznego myślenia, myślenia przyczynowo-skutkowego, porównywania i uogólniania przyczyniają się do rozszerzenia horyzontów myślowych przedszkolaka.

W naszym przedszkolu rozpoczął działalność Klubik Młodego Odkrywcy. Jest to miejsce, w którym  pod opieką nauczyciela dzieci mogą przeprowadzać eksperymenty i obserwacje z różnych dziedzin nauki. Celem klubu jest:odkrywca

  • Zaciekawienie dzieci nauką i otaczającym światem,
  • Zrozumienie praw rządzących w przyrodzie,
  • Rozbudzanie ciekawości i dziecięcych pasji,
  • Rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów i samodzielnego myślenia,
  • Budowanie własnej wartości i poczucia bezpieczeństwa.