ul. Leśna 2a,
32-080 Zabierzów

 

Przedszkole prowadzone jest na zasadach publicznych.

  • opłata za wyżywienie wynosi 19,00 za dzień i wnoszona jest z góry za dany miesiąc, z tym że przy opłacie za kolejny miesiąc zostaje odliczona kwota wynikająca z liczby dni nieobecności dziecka pomnożonej przez w/w stawkę,